Shinai

Shinai

195.00
Våbentaske (shinai & bokuto)

Våbentaske (shinai & bokuto)

110.00
Tenugui

Tenugui

89.00
Shinai kniv

Shinai kniv

230.00
Bokuto (hvid-eg)

Bokuto (hvid-eg)

165.00
Zekken (Nafuda)

Zekken (Nafuda)

300.00
Kodachi (hvid-eg)

Kodachi (hvid-eg)

160.00
Handmade Shinai

Handmade Shinai

215.00
Kadono sensei 8.dan Asano sensei 8.dan Seminar 2018

Kadono sensei 8.dan Asano sensei 8.dan Seminar 2018

from 350.00