Spring 2019, KYU grading up to 1.kyu

Kære Medlemmer

Vi afholder forårs graduering op til 1 Kyu torsdag den 7. marts fra kl 19.30 ( Opvarming fra kl 19:00)

Tilmelding kan ske under “klubben” og “graduering"

Dear members

Srping grading will be held on Thursday the 7th of March at 19:30 ( warm up from 19:00) the highest kyu graded this time will be 1st Kyu.

To participate please select “klubben” then “graduering”


Gin Nakazawa