Shinai

Shinai

195.00
Våbentaske (shinai & bokuto)

Våbentaske (shinai & bokuto)

110.00
Tenugui

Tenugui

89.00
Shinai kniv

Shinai kniv

230.00
Bokuto (hvid-eg)

Bokuto (hvid-eg)

165.00
Kodachi (hvid-eg)

Kodachi (hvid-eg)

160.00
Handmade Shinai

Handmade Shinai

215.00
2nd Iwatate cup & Autumn Kendo Seminar 2018

2nd Iwatate cup & Autumn Kendo Seminar 2018

from 300.00